Ngôi nhà đẹp Roof gardens (Vườn trên mái) ở Nha Trang, Khánh Hòa

Thay vì có một khoảng sân lớn như đa số hiện nay, công trình nhà đẹp Roof gardens (Vườn trên mái) ở Nha Trang, Khánh Hòa được thiết kế với cấu trúc đa dạng các khoảng sân vườn ở những cao độ khác nhau nhằm thích ứng với khí hậu nhiệt đới, đồng thời tăng sự kết nối giữa con người với nhau và với thiên nhiên thông qua các không gian sống.

nhà đẹp ở Nha Trang

TIN LIÊN QUAN